Rebnis - Integritetspolicy

Vi på Rebnis Hotel Systems AB (556666-7811) är måna om din integritet och vill här beskriva när vi samlar in information som kan kopplas till din person, så kallade personuppgifter, och hur dessa behandlas i vår organisation.

I följande fall kan Rebnis komma att behandla dina personuppgifter och i alla dessa fall för att kunna fullgöra vårt avtal i att leverera en tjänst till dig eller företaget du jobbar för/med.

  • Du gör ett köp i vår webbshop kommer de uppgifter du uppger att behandlas i våra stödsystem för ärendehantering och ekonomi.
  • Du skapar ett konto i vår webbshop och knyter ett användarnamn till en e-postadress.
  • Du har signerat ett avtal med oss och däri blivit omnämnd med för och efternamn samt eventuellt telefonnummer.
  • Du har fått kontaktuppgifter såsom förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress registrerade i någon av våra stödsystem.

I följande fall kan Rebnis komma att behandla dina personuppgifter men då med berättigat intresse.

  • När du besöker vår hemsida/kunskapsportal eller webbshop och lämnar ett spår av en publik IP-adress.
  • Du får vårt nyhetsbrev skickat till din e-postadress har du, eller någon annan, registrerat den till vår tjänst. I alla utskick finns en länk där du enkelt kan avregistrera dig från framtida utskick.

Uppgifter som rör ekonomi sparas i upp till sju år i enlighet med bokföringslagen. Övriga uppgifter sparas under tiden det tillhör ett aktuellt ärende och raderas inom tre månader från det att ärendet avslutas. Inga uppgifter lämnas ut till land utanför EU.

Dina uppgifter kan komma att delas till följande av Rebnis samarbetspartners

Varför sker en behandling?

Vilka är inblandade?

I det interna arbetet när Rebnis kommunicerar med dig eller jobbar med ett ärende där du är inblandad.

ComeDaTe, Telenor, Get A Newsletter samt Slack.

I samband med att du besöker vår hemsida, kunskapsportal eller webbshop.

Textalk, KnowlegeOwl, Part IT

I samband med att Rebnis skickar något.

PostNord, DHL, Schenker samt Bussgods

I samband med att Rebnis levererar kringutrustning till beställd programvara.

Postronic, Rollco, Tryckakuten

I samband med att Rebnis hanterar ekonomiska underlag för en beställning eller avtal.

Part AB , Svea Ekonomi, Fortnox, Wasa Kredit, Grant Thornton, Oneflow

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill att vi ändrar/raderar något är du väl välkommen att kontakta oss på 063-571770 eller info@rebnis.se

Dataskyddsombud är Lars-Emil Silvstål 070-5427928 eller lars-emil@rebnis.se

Du kan även läsa mer på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare---dina-rattigheter2/